2068
ஜனவரி 3 ஆம் தேதி முதல் சிறார்களுக்கான தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்த நிலையில் 12 வயது முதல் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான தடுப்பூசியை அவசர காலப் பயன்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்த பார...BIG STORY