1867
ஆந்திராவில் சுற்றுலாத்துறை மண்டல அலுவலகத்தில் முகக்கவசம் அணிய அறிவுறுத்திய ஒப்பந்த ஊழியரை மாற்றுத்திறனாளி என்று கூட பார்க்கமால், அலுவலக மேலாளர் இரும்பு கம்பியால் தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத...