1292
ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே முதல் பேட்டரி ஆலையை அமைப்பதற்காக கனிமங்கள் நிறைந்த கனடாவை ஃபோக்ஸ்வாகன் வாகன உற்பத்தி நிறுவனம் தேர்வு செய்துள்ளது. இது கனடாவின் மின்சார வாகனத் துறையில் மிகப்பெரிய ஒற்றை முதலீடா...BIG STORY