2020
பருவநிலை மாற்றம் நாட்டின் கடல்சார் சூழலியல் அமைப்புகளுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி, சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பாலித்தீன் பைகளை பயன்படுத்துவதை கைவிட வேண்டும் என நாட்டு மக...

1842
ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்டத் தடை நாடு முழுவதும் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைக் குறைத்து சுற்றுச் சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய...BIG STORY