652
தென் ஆப்பிரிக்காவில் சேற்றில் சிக்கிய குட்டி யானையை மற்றொரு யானை காப்பாற்றிய வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. குரூகர் தேசியப்பூங்காவில் யானைகள் நீர் அருந்த வந்தபோது குட்டையில் நீர் குறைவாகவும், சேறு அதிக அ...