1141
ஹிரோஷிமா மீது அணு குண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதன் 78 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் ஜப்பானில் அனுசரிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப்போரின் போது ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா மற்றும் நாகசாகி நகரங்கள் மீது அமெரிக்கா அணு கு...BIG STORY