1861
கேரளத்தின் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அதிரப்பள்ளி அருவியில் மனத்தை மயக்கும் வகையில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துப் பாய்கிறது. கேரளத்தின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் திருச்சூர...