3195
பூமியின் 2வது ட்ரோஜன் குறுங்கோள் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறுங்கோள் பூமியைப் போல் சூரியனின் சுற்றுப்பாதையை மற்ற விண்வெளிப் பாறைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்வதும் தெரியவந்துள்ளது. 2020 XL5...

6736
சிறிய விண்வெளிப் பாறை ஒன்று வரும் 18ம் தேதி பூமியைக் கடந்து செல்ல இருப்பதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 7482 என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த விண்வெளிப் பாறையை கடந்த 1994ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய வானியல் ...

2339
கால்பந்து மைதானம் அளவுள்ள குறுங்கோள் ஒன்று கடந்த வாரம் பூமியைக் கடந்து சென்றதாகவும், ஆனால் சூரியன் மறைத்துக் கொண்டதால் தாமதமாகக் பார்க்கப்பட்டதாகவும் நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 2021 எஸ் ஜி...

5732
பூமி அருகே இன்று கடந்து செல்லும் குறுங்கோளால் பூமிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 2001 ஃஎப் ஓ 32 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்தப் குறுங்கோள், பூமியில் இருந்து இரண்டு ...

1249
விண்ணில் இருந்து அசுர வேகத்தில் வரும் குறுங்கோள் ஒன்று நாளை பூமியைக் கடந்து செல்ல உள்ளது. அந்தக் குறுங்கோள் மணிக்கு 54 ஆயிரத்து 717 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த குறுங்கோள்...BIG STORY