4434
செப்டம்பர் ஒன்று முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டால் ஒரு வகுப்பறையில் ஒரு நேரத்தில் ஐம்பது விழுக்காடு மாணவர்களைக் கொண்டு சுழற்சி முறையில் கல்வி கற்பிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கூறியுள்ளார்....BIG STORY