873
உலகின் மிகப்பெரிய விமானத் தயாரிப்பு நிறுவனம் என்ற அந்தஸ்தை, போயிங்கிடம் இருந்து ஏர்பஸ் நிறுவனம் பறிக்க உள்ளது. அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனம் தயாரித்த 737 மேக்ஸ் ரக விமானங்கள், இரு முறை மிகப்பெரிய ...