10667
ஒரே நாளில் 292 விமானங்களுக்கு ஒப்பந்தம் பெற்ற நிலையில், ஏர்பஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள் 4 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளன. சீன அரசுக்குச் சொந்தமான 4 விமான நிறுவனங்கள் நெதர்லாந்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஏர்பஸ் ...BIG STORY