1587
திருவாரூர் அருகே கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 53 லட்சத்து 34 ஆயிரம் ரூபாய் கையாடல் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில் நிர்வாகக் குழு ஒட்டுமொத்தமாக கலைக்கப்பட்டு உள்ளது. தப்பாளாம் புலியூர் தொடக்க ...BIG STORY