10104
உலகக் கோப்பை வர்ணனையாளரான பாகிஸ்தான் பெண் ஜைனாப் அப்பாஸ் தனிப்பட்ட காரணம் கூறி இந்தியாவை விட்டு வெளியேறினார். இந்தியா மீதான பகையுணர்வுடன் சமூக ஊடகங்களில் ஜைனாப் பதிவிட்ட பழைய பதிவுகளால் அவருக்கு எ...BIG STORY