1066
காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகளால் தொடர் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதால் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மானுக்கு இஸட் பிளஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய ரிசர்வ் படையைச் சேர்ந்த 55 வீரர...BIG STORY