876
இந்திய ராணுவத்தினர் அமெரிக்க ராணுவத்தினருடன் இணைந்து சீன எல்லையின் அருகில் போர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். யுத் அபியாஸ் என்ற பெயரில் இந்திய-அமெரிக்க ராணுவத்தினர் சீன எல்லையிலிருந்து சுமார்...BIG STORY