1997
பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு நீண்டகால கொள்கைகளை வகுக்கும் வரை இலங்கைக்கு புதிய நிதியுதவி வழங்கும் திட்டமில்லை என்று உலக வங்கி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிட்டப்பட்டுள்ள அறிக்கையி...BIG STORY