7972
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் பனிப்பொழிவால் மாமரப் பூக்கள் உதிர்வை தவிர்க்க இயற்கை உரம் தெளித்து பெண் விவசாயி ஒருவர் வெற்றி கண்டுள்ளார். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பனிப்பொழிவால் மாமரப் பூக்கள் உதிர்ந...BIG STORY