1258
பிரான்சில் சீதோஷ்ண நிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட கடும் சவால்களுக்கு மத்தியில் ஒயின் தயாரிப்பு சூடு பிடிக்கத் தொடங்கி உள்ளது. சாப்லிஸ் நகர திராட்சை தோட்டங்களில் ஒயின் தயாரிப்பில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு உள்ளனர...BIG STORY