2721
யானை ஒன்றின் அருகில் புதுமண ஜோடியை  நிறுத்தி பல்வேறு கோணங்களில்  வெட்டிங் ஷூட் எடுத்து விட்டு திரும்பிய போது காண்டான யானை பச்ச மட்டையை தூக்கி வீசி புது மாப்பிள்ளையை அடித்த சம்பவம் அரங்கேற...BIG STORY