2356
ஹவாய்த் தீவுகளையொட்டிய கடற்பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் 44 டன் கழிவுப் பொருட்களைச் சேகரித்து அப்புறப்படுத்தியுள்ளனர். ஹவாய்த் தீவுகளையொட்டிய கடற்பகுதியில் மீனவர்கள் கைவிடும் நைலான் வலைகள் உள...BIG STORY