1565
சைடஸ் காடில்லா மருந்து நிறுவனத்தின் விராஃபின் என்ற மருந்தை மிதமான பாதிப்புடைய கொரோனா நோயாளிகளின் சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்தலாம் என்று இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குனரகம் அனுமதியளித்துள்ளது. ...

2872
மிதமான பாதிப்புள்ள கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அவசரகால சிகிச்சைக்கு  பயன்படுத்த விராஃபின் (Virafin) என்ற மருந்துக்கு, மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. Pegylated Interfero...BIG STORY