3566
மோட்டார் சைக்கிளுடன் கான்கிரீட் சாலை அமைத்து, குடிநீர் எடுக்கும் அடிபம்ப்பை சமாதி போல சுவருக்குள் வைத்து கட்டிய நிகழ்வு வேலூர் மாநகராட்சியில் அரங்கேறி உள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருசக்க...BIG STORY