3970
ஸ்பெயின் நாட்டின் வலென்சியா நகர் அருகே கடலில் இருந்து கூனல் முதுகு திமிங்கலம் ஒன்று மரணிக்கும் தருவாயில் கரை ஒதுங்கியுள்ளது. டவெர்னெஸ் டீ லா வல்டிக்னா பகுதியில் உள்ள கடலில் இருந்து கரையொதுங்கியுள...BIG STORY