2319
ஜம்மு காஷ்மீரின் சம்பாவில் பாகிஸ்தான் எல்லையில் 150 மீட்டர் நீளமுள்ள சுரங்கப் பாதையைக் கண்டறிந்து ஊடுருவல் முயற்சியைத் தடுத்துள்ளதாக எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை ஐஜி தெரிவித்துள்ளார். நேற்று மாலையில்...BIG STORY