1374
உக்ரைன் ராணுவத்தினருக்கு, லெப்பர்டு ரக பீரங்கிகளை இயக்கும் பயிற்சி போலந்தில் அளிக்கப்பட்டது. உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியின் கோரிக்கையை ஏற்று, 14 லெப்பர்டு-டூ பீரங்கிகளை வழங்க போலந்து சம்மதித்தது. க...BIG STORY