2608
துருக்கி துறைமுகத்தில் சரக்குகளை இறக்கும் போது எகிப்திய கப்பல் கடலில் மூழ்கியது. இதைக்கண்ட அதிகாரிகள் விசில் சத்தமிட்டு அருகிலிருந்தவர்களை எச்சரித்து, கப்பலிலிருந்த பணியாளர்களையும் பத்திரமாக வெளிய...BIG STORY