4451
ரயில்வே கார்டு பதவியை 'ரயில் மேலாளர்' ஆக மாற்ற நிர்வாரம் முடிவு செய்துள்ளது இது உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது. இது நீண்ட கால கோரிக்கையாக இருப்பதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.திருத்தப...BIG STORY