3258
சீனாவின் புதிய பாதுகாப்புச் சட்டம் குறித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில் ஹாங்காங்கிலிருந்து சில நாட்களில் வெளியேற உள்ளதாக டிக்டாக் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. புதிய சட்டத்தின்படி தேசிய பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தை...