1172
அதிகம் சூடாக உள்ள பொருட்களை சிவப்பு நிறமாக காட்டும் தெர்மல் கேமராவில் தென்கொரியாவின் சியோல் நகரம் சிவப்பாக காட்சியளிக்கிறது. தெர்மல் கேமரா திரையில், குளிர்ச்சியான பொருட்கள் ஊதா அல்லது நீல நிறத்திலு...BIG STORY