1281
ஆஸ்திரேலியாவில் உழைப்பாளர் தினத்தையொட்டி பிரமாண்டமான வெப்ப காற்று பலூன்கள் வானில் பறக்கவிடப்பட்டன. ஆஸ்திரேலிவாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் இரண்டாவது திங்கட்கிழமை உழைப்பாளர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது....