1829
சிரியாவில் ஐ.எஸ் இயக்கத்தில் இருந்தபோது பல பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபட்ட பிரிட்டனில் பிறந்த தீவிரவாதி அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டான். லண்டனில் பிறந்த Alexanda Kotey, 4 பேர் க...BIG STORY