1598
தாய்லாந்து மன்னர் மகா வஜ்ரலங்கோர்னுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கும் விதமாக ஆயிரம் ஹார்லே-டேவிட்ஸன் பைக்குகள் மைதானத்தில் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டன. சக்ரி வம்சத்தின் பத்தாவது மன்னராக கருதப்பட...BIG STORY