2639
செப்டம்பர் 11ம் தேதி இரட்டை கோபுர தாக்குதல் சம்பவ நினைவு தினம் அமெரிக்காவில் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. விமானங்கள் மோதி சீட்டுக் கட்டு போல பிரமாண்ட 2 கட்டிடங்கள், சரியும் இக்காட்சியை நிச்சயம் ந...BIG STORY