3350
பாகிஸ்தானில் உள்ள தொலைக்காட்சி சேனல்கள் கண்ணியக் குறைவான காட்சிகளை ஒளிபரப்ப கூடாது என அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் தொலைக்காட்சி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் விடுத்துள்ள சுற்றறிக்க...