3334
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக துபாஷ் (dubash) பொறுப்புக்கு பெண் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சட்டமன்றத்தில் துபாஷ் என அழைக்கப்படும் இந்த பொறுப்பில் உள்ளவர் சபாநாயகர் அறையில் இருந்...

2403
2 நாட்கள் சட்டப்பேரவை நடைபெறும் நாளை வியாழக்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய 2 நாட்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் ஆளுநர் உரைக்கு பின்னர் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில...BIG STORY