1053
கோவை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் இதயவியல் துறை மருத்துவர் முனுசாமி மருத்துவமனைக்கு வராமலேயே, வருகைப் பதிவேட்டில் வந்ததாகப் பதிவு செய்வது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அவரைப் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளத...

2290
ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியாவை இணைக்கும் வகையில் துருக்கியில் கட்டப்பட்ட உலகின் மிக நீளமான தொங்கு பாலம் திறக்கப்பட்டது. 1915 சனாக்கலேல தொங்கு பாலத்தை அதிபர் தாயிப் எர்டோகன் திறந்து வைத்தார். இந்திய மதிப...