5766
50% இட ஒதுக்கீட்டிற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி கலந்தாய்வு நடத்தவும் உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கியதற்கு எதிரான வழக்கு சூப்பர் ஸ்பெஷா...