3087
மகாகவி பாரதியாரின் 140 வது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. சாகாவரம் பெற்ற அவரது படைப்புகள் காலங்களைக் கடந்து வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கின்றன. பாரதி ஒரு ஆன்மீகக் கவியாக பலருக்குத் தெரியலாம். கண்ணன...BIG STORY