2289
அலுவலகங்களில் பணியாற்றுவோரின் வசதிக்காக சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் சனிக்கிழமைகளிலும் செயல்படும் என்றும் பத்திரப்பதிவுக்கு கட்டணமாக ஆயிரம் ரூபாய் வசூலிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டப்ப...BIG STORY