2324
கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ரஷ்யாவில் இயங்கிவந்த ஸ்டார்பக்ஸ் நிறுவனம் அங்கிருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவை சேர்ந்த பிரபலமான ஸ்டார்பக்ஸ் காஃபி நிறுவனம் ரஷ்யாவில் 130 கிளைகளுடன் இரண்டாயிரம் ஊ...

1146
கொரோனா வைரஸ் பீதியால் ஸ்டார்பக்ஸ் காபி நிறுவனம் சீனாவில் தனது 2 ஆயிரம் கிளைகளை மூடியுள்ளது. அமெரிக்க கார்பரேட் நிறுவனமான ஸ்டார்பக்ஸ், சீனாவில் 4 ஆயிரத்து 292 கிளைகளை இயக்கி வந்த நிலையில் கொரோனா வை...BIG STORY