4139
அமெரிக்காவின் California-Berkeley பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் துணியை வேகமாகவும், அழகாகவும் மடித்து வைக்கும் ரோபோக்களை வடிவமைத்துள்ளனர். SpeedFolding என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்த ரோபோ ஒரு மணி நேரத...BIG STORY