2379
எஸ்எஸ்எல்வி-டி1 ராக்கெட் மூலம் நாளை காலை விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ள  ‘மைக்ரோசாட்-2ஏ’ செயற்கைக்கோள் திட்டம் வெற்றியடைய இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத், காளஹஸ்தி கோயிலில் சிறப்பு பிரார்த்தனை ந...