2672
சீனாவின் வட கிழக்கு பகுதிகளில் 3 நாட்களாக ஏற்பட்டுள்ள பனிப்புயலால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. லியெளனிங் மாகாணத்தின் சிலப் பகுதிகளில் வெப்பநிலை 14 டிகிரி செல்சியஸ் வரை&...BIG STORY