520
ரஷ்யாவின் ஆளில்லா சோயூஸ் எம்எஸ்-14 விண்கலம் மனித ரோபோவுடன், இன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது. விண்வெளி ஆய்வுக்காக ரஷ்யா, அமெரிக்க உள்ளிட்ட நாடுகள் விண்வெளியில் சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை அமைத்துள்ளன. இங்கு...

420
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு அனுப்ப, ரஷ்யா ‘Skybot F-850’ என்ற புதிய மனித வடிவிலான ரோபோவை தயார் செய்துள்ளது. ரஷ்யாவில் இயங்கி வரும் புகழ்பெற்ற ரோஸ்காஸ்மோஸ் விண்வெளி நிறுவனம், செயற்கை...