2935
உளவியல் மேதை சிக்மண்ட் ஃபிராய்ட் பாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக ஹாலிவுட் நடிகர் ஆன்டனி ஹாப்கின்ஸ் கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் அறிவித்துள்ளார். 2 முறை ஆஸ்கர் விருது பெற்ற 84 வயதான ஆன்டனி ஹாப்கின்ஸ் பிக்...BIG STORY