30540
நிழல் இல்லா நாளான இன்று சென்னையில் மதியம் 12.13 மணிக்கு பூமியில் நிழல் தெரியாத அதிசயம் நிகழ்ந்தது. கடக ரேகைக்கும் மகர ரேகைக்கும் நடுவில் சூரியனின் வட திசைப் பயணத்தில் ஒரு நாளிலும், தென் திசைப் பயண...

8690
செங்குத்தாக நிற்கும் பொருட்களின் நிழல் பூஜ்யமாகக்கூடிய நிழல் இல்லா நாள் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் இன்று நிகழ்ந்தது. நண்பகலில் மிகச்சரியாக சூரியன் நமது தலைக்கு மேல் இருக்கும்போது, நிழலானது எந...BIG STORY