2240
பிஜி நாட்டின் தீவு கூட்டங்களில் ஒன்றான செரூவா தீவு கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் மெல்ல மெல்ல தண்ணீரில் மூழ்கி வருகிறது. இதனால், அந்த தீவில் வசிப்பவர்கள் வேறு இடங்களுக்கு செல்லும் நிலைக்கு தள்...BIG STORY