1394
சாலைவிபத்தில் உயிரிழந்த செய்தியாளர் செந்தில்குமார் குடும்பத்திற்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தன்னுடைய ஒருமாத ஊதியத்தை நிதியுதவியாக அளித்துள்ளார். தனியார் தொலைக்காட்சியில் பணிபுரிந்த செய்தியாளர் செந்தில...