296
டெல்லியில் காற்று மாசு காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மீண்டும் இரு நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லியில் கடந்த 4 ஆம் தேதி காற்று மாசு மிகத் தீவிரம் என்ற அளவிற்கு 500 புள்ளிகளைக் கடந்த நிலையில், 5 ...

363
டெல்லியில் நடப்பு ஆண்டில் காற்று மாசு மிக மோசமான நிலையை எட்டியதால், பொது சுகாதார அவசரநிலை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  வாகனப் புகை மற...