2654
கொரோனா சூழலில் இந்த ஆண்டில் அனைத்துப் பள்ளிப் பேருந்துகளுக்கும் வாகன வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்களிக்க மகாராஷ்டிர அமைச்சரவை முடிவெடுத்துள்ளது. பெரும்பாலும் பள்ளிகள் திறக்கப்படாமல் உள்ளதைக் கரு...BIG STORY